Compathyに旅行プラン作成機能が登場! さっそく作成! さっそく作成!
アジア 北アメリカ ヨーロッパ オセアニア アフリカ 南アメリカ 南極大陸

Cz プラハ(チェコ)の「世界遺産」のおすすめ旅行記(ブログ)

プラハ(チェコ)の世界遺産をテーマにした海外旅行(自由旅行、個人旅行)の旅行記(旅のブログ)をまとめて紹介しています。世界遺産についての旅行記をランキング、行き先別などで探しながら、自分だけの旅行プランを立てることができます。

【ルート】 Prague→KarlovyVary→ČeskýKrumlov→Telč→Olomouc→Auschwitz→Kraków→Prešov→SpišskéPodhradie→Košice→Budapest→Sighişoara→Braşov→Sinaia→Bukarest→VelikoTarnovo→Sofia→Istanbul

Mikako Izawa

Mikako Izawa

2008-04-15 - 2008-05-04 , 20days

  • 35
  • 327
  • 95
プラハ(チェコ)の「世界遺産」のおすすめ旅行記(ブログ) プラハ(チェコ)の「世界遺産」のおすすめ旅行記(ブログ)

プラハ(チェコ)の「世界遺産」のおすすめ旅行記(ブログ) トップへ