Compathyに旅行プラン作成機能が登場! さっそく作成! さっそく作成!
アジア 北アメリカ ヨーロッパ オセアニア アフリカ 南アメリカ 南極大陸

Bg Veliko Tarnovo(ブルガリア)の「一人旅」のおすすめ旅行記(ブログ)

Veliko Tarnovo(ブルガリア)の一人旅をテーマにした海外旅行(自由旅行、個人旅行)の旅行記(旅のブログ)をまとめて紹介しています。一人旅についての旅行記をランキング、行き先別などで探しながら、自分だけの旅行プランを立てることができます。

【ルート】 Prague→KarlovyVary→ČeskýKrumlov→Telč→Olomouc→Auschwitz→Kraków→Prešov→SpišskéPodhradie→Košice→Budapest→Sighişoara→Braşov→Sinaia→Bukarest→VelikoTarnovo→Sofia→Istanbul

Mikako Izawa

Mikako Izawa

2008-05-10 - 2008-05-16 , 7days

  • 8
  • 548
  • 32
Veliko Tarnovo(ブルガリア)の「一人旅」のおすすめ旅行記(ブログ) Veliko Tarnovo(ブルガリア)の「一人旅」のおすすめ旅行記(ブログ)

Veliko Tarnovo(ブルガリア)の「一人旅」のおすすめ旅行記(ブログ) トップへ